TEGEVUSLOAD:
EHITAMINE
MTR nr. EEH009188
  • üldehituslik ehitamine
  • hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustus või kanalisatsioon
  • sisekliima tagamise süsteem
MUINSUSKAITSE
MTR nr.EMU00203
  • Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimineMissioon:
Tegutseme selle nimel, et meie kliendid saaksid tegeleda oma meelepärase tegevusega, jättes ehitamise meie spetsialistide kanda.